Doğaçlama Tiyatro


Doğaçlama Tiyatro Nedir?

1940’larda bir «oyuncu yetiştirme» metodu olarak kullanılan Doğaçlama Tiyatro, 1970’lerden itibaren bir gösteri biçimine dönüşmüştür.

Seyircinin verdiği yönelimlerle şekillenen ve hiçbir zaman tekrara düşmeyerek kendini yenileyen “Doğaçlama Tiyatro”, kişiye hızlı düşünebilme, doğru tepki verme, ortak yapı oluşturma, dinleme-gözlemleme yetisi gibi bireysel ve ekip bazında yetenekler kazandırmaktadır.

Doğaçlama Tiyatro’nun dünyadaki en iyi örneği olarak ABD kökenli «The Second City» tiyatro topluluğu ve televizyon programları «Whose Line Is It Anyway?» gösterilebilir.