Atölye


Atölye çalışmalarımız ile şirketinize veya okulunuza kadar gelip deneyimlerimizi sizinle paylaşıyoruz.

Atölye Çalışmalarımızın Bireysel Yararları

  • Farkındalığı, gözlem ve dinleme yeteneğini, artırır
  • Bireyin çevreyle uyumunu, alternatif çözümler üretme yeteneğini geliştirir, sürdürülebilir başarı sağlar.
  • Bireyi dürüst ve açık olmaya teşvik eder.
  • Bireyin çevresiyle pozitif iletişim kurmasını, gelecek kaygılarından uzaklaşmasını ve ana odaklanmasını sağlar.

Atölye Çalışmalarımızın Ekip Bazında Yararları

  • Ekibin ortak bir üretim platformunda ortak üretim potansiyeline uyumlu çalışmasına katkıda bulunur.
  • İş stresinden uzak, birlikte kalite zaman geçirmelerini sağlar.
  • Doğaçlama tiyatro disiplinleriyle daha verimli ortak çalışma ortaya koymasını sağlar.
  • Doğaçlama tiyatro, temel ilkelerinden biri olan “reddetme & kabul et” öğretisi ise; birbirinin fikirlerini reddeden, fikirlerini önemsemeyen, birbirini görmezden gelen ve birbiri hakkında “dedikodu” yapan bir ekip yerine, ortak hareket eden, birbirinin fikrine saygı gösteren, birbirlerinin fikirlerinin üstüne “tuğla koyan” bir ekip oluşturarak, bunun sonucunda, en doğru ve en yaratıcı fikre, en çabuk şekilde ulaşılmasını sağlar.